سحابی یک دختر فضاییヅ

سحابی جاییه که ستاره ها توش متولد میشن و وقتی میمیرن باز به اونجا بر میگردن ... اما تو ، توی سحابیه من فقط زندگی کن تا ابد ヅ

دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
3 پست